İşte CHP Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda İmar Komisyon Üyesi Barış Birtan Gündüz’ün açıklaması…  

Barış Birtan Gündüz

25/12/2020

TUZLA KAMUOYUNA;

25/ 12/2020 tarihli “tuzlaistanbul.com” internet sitesinde hakkımda yapılan haberde tutarsız ve mesnetsiz iddialar yer almaktadır.

Haberde alıntılanan, Genel Başkanımız Sn. KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN tarif ettiği gibi kul hakkı yemeyen, ahlaka inanan asla ve asla hesap vermekten korkmayan, onuruyla halka hizmet eden bir siyasetçiyim.

Söz konusu haberde iddia edildiği gibi inşaat izni, iskan izni vermek gibi hususlar ne benim ne de herhangi bir belediye meclis üyesinin görev ve yetki alanında bulunmamaktadır. Görevim ve yetkim olmayan konulara dair üstelik muhalefet olduğum ilçe belediyesindeki usulsüz işlerin çözümüne dönük taleplerimin olduğu iddiası da yalan ve iftiradan öteye geçmeyen mesnetsiz iddialardır.

Tuzla kamuoyunun ayrıca bilmesini isterim ki meclis komisyonuna havale edilen dosyalar komisyon üyelerince incelenir ve grupların temsilci sayısına göre “oy birliği” ya da “oy çokluğu” ile neticelenir.

Hiçbir vatandaş, kurum, kuruluş ya da temsilcisi belediye meclisi ve komisyondan dosyasının onaylanması için azınlıkta olan bir komisyon üyesini ikna etmek zorunda değildir. Bilindiği gibi 5 kişilik imar komisyonun Cumhuriyet Halk Partili iki üyesinden biri olarak tek başıma alacağım kararların hiçbir anlam ifade etmeyeceği gibi muhalefet olduğum bir mecliste / komisyonda herhangi bir dosyayı “oy birliği” ile onaylamak benim ne yetkim ne de yeterliliğim dahilindedir.

Mesnetsiz, tutarsız, iftira içeren haberde bahsi geçen plan tadilatına esas komisyon raporu “oy çokluğu” ile Tuzla Belediye Meclisinde onaylanabilirken “oybirliği ile geçmesi karşılığında yüklü miktarda para talep etti” iddiasında bulunmak akıl tutulmasıdır.

Görevde bulunduğum 21 aylık süreç içerisinde başkanlık makamınca imar komisyonuna havale edilen dosyalardan sadece birinde bir eğitim kurumunun plan tadilatı teklifi imar komisyonunda incelenmiştir.

Haberde de bahsi geçen dosyanın plan tadilatına dair ekte sunduğum komisyon raporunda da görüleceği gibi iddia konusu dosya imar komisyonu toplantısında tarafımızca şerh konularak reddedilmiş ve iktidar partisi meclis üyelerinin olumlu oyu ile “oy çokluğu ile kabulü” şeklinde neticelenmiştir. Komisyon raporu, haberde yer alan “ hizmet binasının yapıldığı arsanın plan tadilatının, oybirliği ile geçmesi karşılığında yüklü miktarda para talep ettiği” ifadesinin mesnetsiz olduğunun da açıkça ispatıdır. Keza zıt görüşler belirttiğimiz dosyada benim bir muhalefet partisinin komisyon üyesi olarak iktidar partisi komisyon üyelerinin adına da karar verdiğim iddia ediliyorsa bu iddianın ciddiyetinin kanaatini kamuoyuna bırakıyorum. Haberde belirtilen eğitim kurumunun yöneticisinden bırakın talepte bulunmayı hiçbir görüşme yapmadığım gibi tanışıklığım dahi bulunmamaktadır.

Haberde bahsi geçen dosya meclisten 10 / 01 / 2020 tarihinde muhalefet şerhimize rağmen oy çokluğu ile onaylanmıştır. Yaklaşık bir yıl sonra habere konu edilen bu asılsız, mesnetsiz iddiaların tek amacı şahsımı ve üyesi bulunduğum meclis grubunu itibarsızlaştırma ve algı operasyonundan başka bir şey değildir.

Bu onursuzca kurgulanan, belgeye ve delile dayandırılmayan iddiaları araştırmadan haber haline getirmek DEDİKODU HABERCİLİĞİ, MASA BAŞI HABERCİLİĞİ örneğidir.

Kime ve nereye hizmet ettiği belli olmayan kurum nazarımızda gazete kimliğini taşımamaktadır. Vicdan ve adaleti yorumunun ve haberciliğinin içine hiç katmadan dedikodular üzerinden prim yapmaya çalışmak bitik gazetecilik kariyerlerini bir siyasetçi üzerinden parlatma girişiminden, acziyetten başka bir şey değildir.

Tuzla kamuoyuna saygılarımla bildiririm.

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediye Meclis Üyesi

İmar Komisyonu Üyesi

BARIŞ BİRTAN GÜNDÜZ HABER / Yalçın Yıldırım / www.tuzlaistanbul.com