İBB’nin, Pendik Belediyesi’ne 5 yıllık süre ile bedelsiz tahsis ettiği ve içinde bir spor alanlarının bulunduğu 21.275 m2 park alanına, yapı yapılmasına ve ticari işletmelere kiraya verilmesine izin vermesi tepkilere neden oldu.

İBB, Park Alanına Yapılaşmaya Nasıl İzin Verdi! Başlıklı İlkhaber Gazetesi'nin Özel Haberine göre;

Pendik Belediyesi, yerel seçim öncesi, Kurtköy’de İBB’ye ait  3961/ park parsel sınırları içinde bulunu 21.275 m2 tescil dışı alanı, içinde ki 1- Adet Kurtköy Spor Kulübü İşletmesinde olan futbol sahası, Kurtköy spor kulübü’ne ait soyunma binası, su deposu, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, fitnes (egzersiz) alanı, açık otopark, yürüme yolu, koşu yolu ve yeşil alanın bulunduğu yeri   “Bölge Halkının Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla” Belediye Başkanlığı adına 5 yılsüreyle bedelsiz tahsis edilmesini talep etti. İBB encümeni talebi kabul ederek alanı, 5 yıllığına Belediye’ye bedelsiz tahsis etti. 


 
ENCÜMEN KARARI

Encümen kararında şu görüşlere yerveriliyor “Pendik Belediyesi, 30.04.2021 tarih ve 28545 sayılı yazı ile Kurtköy mahallesi 3961 /park parsel sınırları içerisinde bulunan 21.275 m2 tescil dışı alan üzerindeki tesisler ilebirlikte Belediye Hizmetlerindekullanılmak üzere Pendik Belediye Başkanlığı adına 5 yıl süriyle bedelsiz tahsis edilmesi uygun görülmüştür”

Kararda özetle “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34 (g) maddesine istinaden Pendik Belediye Başkanlığı adına5 yıl süre ile bedelsiz tahsisi hususu karar ittihazı hakkında ki Emlak Müdürlüğü’nün Başkanlık onaylı 02.11.2018 tarih  ve 7942  sayılı teklifin kabulüne Büyükşehir Encümeni’nin 07 Kasım 2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul edildi”


TESPİT RAPORU
Daha sonra tahsis edilen yerde “25.09.2017 tarihinde düzenlenen, 5 adet uydu görüntüsü ve 38 adet fotoğrafın yer aldığı “Tespit Raporu”nda şu şu tespitler yapılmış.
1- Adet KurtköySpor Kulübü İşletmesinde olan futbol sahası
1-Kurtköy spor kulübü’ne ait soyunma binası
1- Adet Su deposu

1- Adet Çocuk oyun parkı
1-Adet Basketbol sahası
1-Adet fitnes (egzersiz) alanı
1-Adet açık otopark

Yürüme yolu, koşu yolu ve yeşil alanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Kurtköy Spor Kulübü çalışanı ile yapılan görüşmede, Ağustos ayının başındanberi söz konusu alanda bulunduğu, açık oto park için henüz her hangi bir ücret alınmadığı, ilgili alanda bulunn inşaat alanının Pentaş A.Ş tarafından kaba inşaatının tamamlanıp kiraya verilmek istendiği ve söz konusu alan ile ilgili bilgilere İBB yetkilisinden ulaşılabileceği beyan edilmiştir” deniliyor. 

TESLİM SENEDİ 

İBB tarafından, 30.11.2018 tarihinde teslim edilen yerle ilgili, Teslim Senedinde, “kullanım amacı“ bölümünde ”Bölge Halkının Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi Amacıyla” yazıyor. 

Ancak uydu fotoğraflarından da tespit edildiği gibi, bedelsiz tahsis edilen alanın ana yola bakan kısmında, ticari amaçlı yapılar yapıldığı ve uzun süredir kiraya verildiği görülüyor. 
Soru şu,Park alanına yapı yapılması suç teşkil ederken, buraya bu yapılan yapılmasına kim izin verdi? İBB bedelsiz tahsis yaptığı yere yapıları kendisimi yaptı, Pendik Belediyesi’mi yaptı? Nasıl ticari işletmelere kiraya verildi. Buranın kirasını kim alıyor? Ne kadar kira alınıyor, bu kiralar nereye gidiyor? Kaynak / İlkhaber Gazetesi