Tuzla Belediyesi Meclis salonunda cereyan eden tartışmalara bir yenisi eklendi. İYİ Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Akın Gürkan’ın, çözüm önerisi meclise takıldı. Konaşlı Gerçeğinin, sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespiti için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Akın Gürkan’ın, önerisini toplantıya katılan belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından uygun görülmedi.

Tuzla Belediyesi Nikâh ve Kültür Sarayından gerçekleşen Şubat ayı görüşmelerinde söz alarak bir konuşma yapan Akın Gürkan, Konaşlı mevkide yaşayan halkın sorunlarına değindi. Harita üzerinde gösterdiği alanda yaşayan insanlarla yetkililerin eksik diyalog kurulduğunu belirten Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

Akın Gürkan: Amacımız üzüm yemek…
“Amacımız, bağcı dövmek değil üzüm yemek” diyen Gürkan “Amacımız, bu konuyu siyasetten azade bir şekilde değerlendirmek ve bölgede yaşayan insanların en doğal ve en temel haklarından olan barınma haklarını tesis etmek ve insanca, deprem güvenlikli bir şekilde yaşayabilmelerini temin için bir an önce bu işlerin tamamlanmasını sağlamak istiyoruz…”  

Başkan Yazıcı külliyen yalan ve iftira

Meclis salonuna gelerek apar topar oturuma katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı konuşmada “Gecekondu Önleme Bölgesinin” ilan edilmesinde bizlerin hiçbir şekilde müdahilimiz olmamıştır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Başkan Yazıcı, “TOKİ’nin yapmış olduğu planlar için mecliste araştırma komisyonu kurmak sizin haddinize değil. Biz hakkımızı da haddimizi de biliriz. TOKİ buraya bir plan yapmış. Plan yapma yetkisi var. Kendi yerleri var. Anayasal haklarını sana mı verecekler” diyerek elimizdeki planı TOKİ’ye gönderip “Al planı yap demem. Töbe böyle bir şey yok. İftira atılıyor. Ben elimdeki planları neden göndereyim. Benim böyle bir yazım yoktur” dedi. 

Gürkan TOKİ’nin mahkemeye sunduğu
cevap yazısını gösterdi… 

TOKİ’nin yaptığı planları, bilirkişinin de uygun bulmadığını mahkemeye sunulan bilirkişi raporuyla çeliştiğini söyleyen ve belgelerle konuşan Akın Gürkan, TOKİ’nin mahkemeye sunduğu belgeyi göstererek “Tuzla Belediye Başkanlığının teklifi ve İBB Başkanlığının uygun görüşü ile 20.12.2017 tarihinde Gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiştir. Bu çerçevede bölgenin tek taraflı kararı ile “Gece kondu önleme bölgesi” ilan edildiği iddiası tamamen dayanaksızdır” diyerek elindeki belgelerle adeta başkan Yazıcı’yı yalanladı. Sözlerine devam eden Gürkan “G.Ö.B ile ilgili herhangi bir konuyu gündeme getirmemize rağmen, başkanın bu konuyu neden açtığını bilinçaltında ne olduğunu anlamış değiliz” dedi. Tuzla Belediyesi TOKİ’nin Mahkemeye sunduğu cevapla çelişiyor" dedi. 

İşte İYİ Partili Akın Gürkan’ın, “Aslında çözümü çok basit” dediği
o konuşma metni:

Tuzlanın yıllardır uğraştığı ve hala uğraşmaya devam ettiği bir mahallede yaşayan insanların bir araya gelerek ve teşkilatlanarak hak arama mücadelesine girdiği bir konudur.   

Bu sorunlu parsellerden, hak sahipleri birer sözcüleri vasıtası ile imzaladığı, şikâyet ve taleplerini içeren bir dosyayı İYİ Parti Genel merkezimize kadar iletmişler. Bizde bölge ile ilgili bilgilerimizi güncelleyip konuyu biraz daha derinlemesine incelediğimizde,

Bu Bölge, bir ara Üniversite alanı olarak ilan edilmiş, Bir ara fuar alanı olmuş, daha sonradan, GECE KONDU ÖNLEME BÖLGESİ OLARAK ilan edilmiş ve TOKİ buraların planını yapmaya başlamış. Zaten Kıyamet te burada kopmuş.

TOKİ, ilgili arsalardan kesilecek olan Düzenleme Ortaklık Payını kanunun verdiği en yüksek değerden hesaplamış yani %40’dan ve Kamu Ortaklık Payını da yine kanunun verdiği en üst sınırdan % 6 dan kesinti yapmış.

İnşaat alanının hesaplandığı emsal değerini ise bölgenin durumuna göre düşük bir değer olan 0,90 ve 1,20 emsal vermiştir.

Bununla ne olmuştur? Konaşlılar için, hemen bitişiklerindeki komşu parsellere oranla çok daha küçük bir inşaat alanına sahip olma durumu ortaya çıkmıştır. Yani hemen bitişik parsellere göre bir hak kaybı oluşmuştur.

Binali Yıldırım’ından Bakanlarına her seçim öncesi sözler verilmiş fakat bugüne kadar bu sorun hala devam edip gelmiştir. Bu Yer Neresi, Haritada da Görüldüğü Üzere Aslında Küçük Bir Bölge. Koskoca Tuzlada bu kadar küçük bir yerin aslında çözümü çok basit olan bir yer olmasına rağmen, karma karışık hale getirilmiştir. Sanırım ciddi bir diyalog eksikliği olmuş çünkü bu mesele zaten çözülmüş fakat çözüm ya anlatılamamış ya da anlaşılamamıştır.

TOKİ buraya plan notu ile 1,75 emsal ve 8 katı vermiş. Bir şart koymuş “tüm yapıların yıkılarak yapılması…” Bu şart insanları korkutmuş, bu aslında doğru bir şekilde anlatılsaymış sanırım bu iş daha kısa zamanda ve daha doğru bir çözümle olabilirmiş.

Mevcut yapıların yer aldığı kadastral parsel sınırları içerisindeki tüm yapıların yıkılarak tasfiye edilmesi ile pafta üzerinde yazan değerden daha yüksek verilen bir değerle “Mekânsal Dönüşüm Teşvik Edilmiş Ve Eski Yapı Stokunun Hızlı Bir Şekilde Yenilenmesi Planlanmış olduğu görülüyor…”

Bu bile Konaşlılara doğru dürüst anlatılamamış. Bu emsal değerleri ile tek kalan sorun arsadaki % 46 lık kesinti bu da TOKİ ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken arsa sahiplerinin hakları biraz daha fazla gözetilerek, kira taşınma gibi yardımlar da kentsel dönüşümden faydalandırılaraktan çözülebilirmiş.

Hem kent estetiğine yakışan yeşil alanlı, sosyal donatı alanlı, toplu konutlar şeklindeki insanca yaşanacak kimlikli bir mahalle yaratılabilir, hem Tuzla hem de Tuzlalılar kazanmış olurdu.

Fakat TOKİ ile Konaşlı halkı arasında bu istişare ve diyalog eksikliği konunun uzamasına bu istişare edememe ve diyalog kurulamamasından kaynaklı, arada bir kopukluk, bir boşluk oluşmuş. Bu boşlukta 3. Kişiler tarafından doldurulmaya kalkınca iş iyice karışmış.

Ben daha önce de dile getirmiştim Konaşlı Halkı sizinle görüşmek istiyor diye fakat sanırım tam doğru anlaşılamadı.

Bilirkişi raporunda şöyle diyor; kısaca sonuç bölümünü özetliyorum.

-Donatı Alanlarının Bilimsel Veriler Ortaya Konmadan Oluşturulmuş Olması,
-1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının Planlama Tekniklerine, Şehircilik İlke Ve Esasları İle Planlama Mevzuatına Aykırılık Taşıdığı

-Planlar Hazırlanırken Gereken Kurum Görüşlerinin Alınmaması’nı Raporlarında Belirtmişler.

-Bu ve bunun gibi daha birçok eksiklik de tespit edilmiştir.

Konaşlı’yı tüm gerçekliği ile anlayabilmek, istişare ve diyalog kanallarını tamamen açık bir şekilde tüm şeffaflığı ile anlaşılabilir ve makul olan isteklerin karşılana bilirliğinin, TOKİ nezdinde bu isteklerin niçin bu güne kadar anlaşılamadığını, anlaşılıyorsa bu güne kadar bunca yıl geçmesine rağmen hala bu planların niçin tamamlanamadığını.

Görünürde hem Tuzla Belediyesinin hem de Konaşlıların aynı şeyi istemelerine rağmen bunu engelleyenin kim olduğunun tespit edilmesini.

TOKİ ile Konaşlılar arasındaki bağı köprüyü oluşturabilmek, tüm anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklardan kaynaklanan boşluğu bir  başkalarının doldurmaya kalkmasından kaynaklı olumsuzlukları, yanlış bilgilerin taraflara aktarımının engellenmesini, yani kısacası TOKİ ile Vatandaş arasındaki sorunların neden kaynaklandığını, çözüm ve önerilerinin ne olduğunun tespiti için, Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi partilerden birer kişinin katılımıyla oluşturulacak, Konaşlı Gerçeğinin, sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespiti için bir “ARAŞTIRMA KOMİSYONU” kurulmasını ve gereği için başkanlık makamına havalesini arz ediyorum…” 

Yalçın Yıldırım / ÖZEL HABER / www.tuzlaistanbul.com