YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahalli idareler seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Doğu illerinde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayıp saat 16.00'da diğer illerde ise 08:00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

İŞTE OY VERME SAATİNİN DEĞİŞTİĞİ İLLER

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tunceli, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak değişti.

Alınan kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Bu iller haricindeki illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

İşte o Resmi Gazete kararı:

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Oy verme süresi" başlıklı 89'uncu maddesinde; "Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.

Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla oy verme süresinin korunması kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 298 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;

1- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 - 16.00 olarak belirlenmesine,

2- Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine,
3- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) TRT'de yayınlanmasına,
e) İçişleri Bakanlığına,
ç) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilecek siyasi partilerin genel başkanlıklarına,
d) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, gönderilmesine,
e) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayınlanmasına, 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak / Gerçek Gündem